SKANACID limfuge til limning og fugning af PVS beklædninger

SKANACID Limfuge

SKANACID Limfuge er en neutral fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler, tin og phthalater. Skanacid Limfuge danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser i isoleringsbeklædningen. Kan i de fleste tilfælde erstatte PVC Rørlim og Pevicol ved isoleringsarbejde.

Skanacid Limfuge er lugtfri, fugthærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Kan benyttes ude og inde, til klæbning og fugning af CleanTech-Lite rørisolering og andre typer af PVC rørbeklædning som Isogenopak og lignende.

SKANACID Limfuge anvendes yderligre som fuge materiale til tætning Kooltherm FM samlinger på kolde rør.

Limfugen er FM godkendt og kan derfor anvendes i fødevare produktion og i renrum i Pharma industrien der stille de strengeste krav til produktegenskaberne.

Leveres i 75ml tuber og kan købes hos din isoleringsgrossist eller direkte hos Skanacid på tlf. 3940 1314 eller ved at klikke her.

 

til CleanTech-Lite

SKANACID Limfuge er udviklet til limning og fugning af PVC beklædningen på CleanTech-Lite, der anvendes til rørisolering i renrum i fødevare- og Pharma industrien.

Der henvises til montagevejledningen for CleanTech-Lite for disse installationer.  Fordelen ved produktet er, at det er lugtfrit og ikke kræver arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Produket kan anvendes i fuldt produktionsflow, så produktionsstop undgås og andre håndværkere og personale kan opholde sig i rummet samtidigt.

PVC Beklædning

SKANACID limfuge er udviklet til at klæbe PVC materialer og lignende plastmaterialer både ude og inde. Produktet er phthalatfrit og hærder ved fugten i lufte. Det er derfor særdeles arbejdsmiljøvenligt og kræver hverken åndedrætsværn eller personlige værnemidler i øvrigt.

Hærdetiden er lidt længere end ved “smeltende” limløsninger, men trækstyrken i den hærdede løsning er fuldt på højde med stillede krav.

Anvendes i kombination med standard 

 

til Kooltherm

SKANACID limfuge anvendes til fugning af samlinger af Kooltherm på kolde rør. Der afsluttes med en alutape. Herved sikres fuldstændig damptæthed, således at der ikke opstår kuldebroer og kondens i isoleringen og på røret.

Der henvises til montagevejledningen for Kooltherm for kolde rør.  Fordelen ved produktet er, at det er lugtfrit og ikke kræver arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Dermed forstyrres andre håndværkere og personale ikke under isoleringsarbejdet og kan opholde sig i rummet samtidigt.

Etikette SKANACID Limfuge

Du er mere end velkommen at kontakte os.

Brug kontaktformularen eller ring på:

+45 39 40 13 14

Vælg din kontaktperson her.

Kontaktpersoner

ISOLERINGSTEKNIK:  Salgs og leveringsbetingelser

INDUSTRITEKNIK:       Salgs og leveringsbetingelser

Kontaktformular

14 + 2 =