CUI – Korrosion under isolering

Korrosion skyldes ikke, at der er isolering på emnet!
Korrosion under isolering skyldes indtrængning og ophobning af kulsyreholdigt vand!

Korrosion og herunder også korrosion under isolering koster vores samfund rigtigt mange penge. Det er naturligvis værst for den del af de danske industrivirksomheder, der har mange udendørsinstallationer.
Der er en del virksomheder, der profiterer af at kontrollere og vedligeholde korroderede installationer. Der er dog, efter min mening, ingen tvivl om, at en fælles indsats for at minimere korrosion, vil totalt set generere rigtigt store besparelser.

Dette kræver:
At bygherre er parat til at investere “up-front”. (Energispare pære princippet)
At der designes intelligent, så der efterfølgende kan isoleres korrekt.
At der vælges entreprenører, der forstår og respekterer udfordringerne.
At der benyttes løsninger, der sikrer, at der ikke er våd isolering i kontakt med stål.

Kontakt os for et godt tilbud eller hjælp til projektering på tlf. 3940 1314 eller mail: ke@skanacid.dk, Kim Eriksen

Integrity Products - Nye løsninger

Et stærkt produktprogam af luger, lemme, drænplugs og afstandsholdere. Se mere her!

Enkel Inspektion en nøglen!

Ikke destruktiv Inspektion skaber trughed. Se denne lille video og undre dig over at dette endnu ikke er standard i Danmark :0)

Der er risiko for korrosion under isolering i temperaturintervallet + 4 °C til + 175 °C og for rustfrit stål i temperaturintervallet + 50 °C til + 175 °C.

Korrosionsforstærkende elementer kan stamme fra interne eller udefra kommende forurening. Størst risiko er der i kystnære eller aggressive kemiske miljøer. Klorinhold i isoleringsmaterialer kan fremskynde korrosionsprocessen.

Korrosion kan forekomme under alle typer af isoleringsmaterialer.

Medmindre der føres jævnlige eftersyn i hele systemets livscyklus, vil risiko og omfang af korrosion være ukendt og ude af kontrol.

I sagens natur har “korrosion under isolering” en tendens til at forblive skjult, indtil en fejl eller lækage forårsager, at isoleringssystemet åbnes. Da kan skaden være fremskreden og rigtig kostbar at udbedre.

Anlæg og udstyr, der opererer ved vekslende temperaturer, f.eks. rør til fyldning og tømning af tanke og beholdere, har stor risiko for at opbygge fugt eller ligefrem vand i isoleringen. Dette skyldes skiftende damptryk og kondensering. Kontakt Skanacid for mulige løsninger.

Når først isoleringen er opfugtet og ikke har mulighed for at udtørre, vil korrosion hurtigt starte og fortsætte.

En beslutning om ikke at isolere er en uholdbar løsning, da dette vil føre til uacceptabel risiko for personskade og energitab.

Type EI (Elevated Insulation)

Denne løsning skaber afstand mellem isolering og rør ved hjælp af afstandsringe. Hensigten er at sikre at der ikke sidder våd isolering direkte på røret. Røret vil have mulighed for at tørre og korrosion vil opbygges meget langsommere.
Metoder er beskrevet i NORSOK standarderne og benyttes meget på Off-shore og Olie og Gas installationer.

Type EC (Elevated Cladding)

Denne løsning skaber afstand mellem isolering og udvendig rørkappe. Denne afstand sikres typisk ved hjælp af knastplade som type Platon. Hensigten er at sikre at der ikke skabes våd isolering som følge af beskadiget pladekappe eller indvendig kondensering pga. vekseldrift. Denne løsning tillader ikke NDT ved hjælp af Endoskop kamera.
Metoder benyttes meget i Industri og Olie og Gas installationer i Sydeuropa.

Statoil TR 1660 App. A

Statoil går foran og implementerer en distance løsning i deres standard specifikation. Dette betyder, at vi som leverandør, skal være klar med de rigtige produkter, til konkurrancedygtige priser. Vi er serlvfølgelig klar! Vi lagerfører både de rigtige PTFE stænger og FlexSpacere, der er en krævet i de foreskrevne løsningsmodeller. Vi leverer også flere typer Drænplugs og inspektionslemme.

Du er mere end velkommen at kontakte os.

Brug kontaktformularen eller ring på:

+45 39 40 13 14

Vælg din kontaktperson her.

Kontaktpersoner

ISOLERINGSTEKNIK:  Salgs og leveringsbetingelser

INDUSTRITEKNIK:       Salgs og leveringsbetingelser

Kontaktformular

8 + 7 =